gemstones

and minerals
week 40, 2019

vindplaatsen in nederland

Winterswijk Achter Winterswijk aan de Steengroeve weg Winterswijk +

Vondsten: Celestien Pyriet Strontianiet Calciet Markasiet Fossielen

In het noorden van Twente zijn verschillende zandzuigerijen, onder andere in Sibculo, Westerhaar (zandwinning Alderink), Bruinehaar, Kloosterhaar (zandwinning Anker en Sierink) en Balderhaar (zandwinning Megamix en Oude Nijweme). Het zand wordt gewonnen uit de formatie van Enschede (Pleistoceen; onderdeel van het Neogeen tijdperk). Dit is een rivierafzetting die is gevormd door rivieren die vanuit het Oostzeegebied stroomden. In deze afzetting komen ook zwerfstenen uit diverse tijdperken voor uit het Oostzeegebied. Bekend zijn vooral de fossiele sponzen uit het Ordovicium tijdperk. In de zandgroeves wordt het zand gezeefd, en de stenen en het grind komen op een aparte hoop. Vraag altijd toestemming, en als de groeve in bedrijf is moet je oppassen voor vallende stenen van de transportband. via fossielnet

Maastricht Lage kanaaldijk Mergelgroeve Enci

Fossielen 70 miljoen jaar

Bemelen Voor de Buiderberg Mergelgroeve 't Rooth

Gasselternijveen Achter Gasselternijveen richting Stadskanaal AVEBE aardappelmeelfabriek

Vuursteen. Koralen. Sponsen. Zeeegels. Mineralen

goniatite

goniatitida
Named: Goniatitida Goniatiet Goniatieten Goniatiet gepolijst 36 x 29 cm 5 cm oplopend tot 12 cm gewicht 20 kg Herkomst Atlas Marokko
goniatitida
Goniatit poliert 36 x 29 cm 5 cm aufsteigen bis 12 cm Gewicht 20 kg Herkunfts Atlas Marokko
goniatite.jpg
Goniatite polished 36 x 29 cm 5 cm rising to 12 cm weight 20 kg Origin Atlas Morocco

Een goniatiet is een kleinere ammonietachtige uit het Devoon en Carboon tijdperk, waarvan de "sutuurlijn" nog simpel is doordat de septa weinig geplooid zijn. De orde van Goniatitida behoort tot de klasse Inktvisachtigen (Cephalopoda) en het phylum Weekdieren (Mollusca).

A goniatite is a smaller ammonite-like from the Devonian and Carboniferous period, the "suture line" of which is still simple because the septa have little fold. The order of Goniatitida belongs to the class Cuttlefish (Cephalopoda) and the phylum Molluscs (Mollusca).

Ein Goniatit ist ein kleinerer Ammonit aus der Devon- und Karbon-Zeit, dessen "Nahtlinie" immer noch einfach ist, weil die Septa wenig Falten haben. Die Ordnung der Goniatitida gehört zur Klasse der Tintenfische (Cephalopoda) und der Stammmollusken (Mollusca). bron: fossiel.net

Price 1900 euro Order-info

Orthoceras fossil furniture

orthoceras
Orthoceras plaat Maat 1x1.20cm
orthoceras fossiel
Orthoceras plaat Uniek als tafelblad

Orthoceras is een uitgestorven geslacht van mollusken, dat leefde tijdens het Midden-Ordovicium. Beschrijving

Deze nautiloide koppotige had een taps toelopende, cilindrische, kegelvormige schelp met dicht opeenliggende kamers, die een hol en een bol septum (tussenschot) bevatten, met in het centrum een verbindende buis, de sipho. De lengte van de schelp bedroeg ongeveer 15 cm. De ortocheas was een weekdier, het enige wat is versteend is dus 'de wervel' van de inktvis. Leefwijze Orthoceras was een goede zwemmer, die zich voedde met aas en kleine dieren. De schelp bleef steeds in een horizontale positie tijdens het zwemmen.

Orthoceras is an extinct genus of molluscs that lived during the Middle Ordovician. Description

This nautiloide stubborn had a tapered, cylindrical, conical shell with closely spaced chambers, containing a hollow and a convex septum, with a connecting tube, the sipho, in the center. The length of the shell was approximately 15 cm. The ortocheas were a mollusk, so the only thing petrified is 'the vertebra' of the squid. Lifestyle Orthoceras was a good swimmer, feeding on bait and small animals. The shell always remained in a horizontal position while swimming.

Orthoceras ist eine ausgestorbene Gattung von Weichtieren, die während des Mittleren Ordoviziers lebte. Beschreibung

Dieses störrische Nautiloid hatte eine sich verjüngende, zylindrische, konische Schale mit eng beabstandeten Kammern, die ein hohles und ein konvexes Septum enthielten, in dessen Mitte sich ein Verbindungsrohr, das Sipho, befand. Die Länge der Schale betrug ca. 15 cm. Die ortocheas waren eine Molluske, daher ist das einzige, was versteinert ist, der 'Wirbel' des Tintenfischs. Lebensstil Orthoceras war ein guter Schwimmer, der sich von Ködern und kleinen Tieren ernährte. Die Schale blieb beim Schwimmen immer in einer waagerechten Position.

Price 899 or make an offer euro Order-info